Als je van de trap af valt…

maandag 27 februari 2012

Valpartijen, uitglijers en andere ongelukjes. Het kan je zomaar overkomen, ook op het werk. Als je als freelancer struikelt over her en der losliggende snoeren op de werkvloer van je opdrachtgever, is de opdrachtgever dan aansprakelijk voor de schade?

Als een uitglijer wordt veroorzaakt doordat de werkgever zijn zaakjes niet op orde heeft, of, in juridisch jargon, te kort schiet in zijn zorgplicht, is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de ongelukkige werknemer. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als op kantoor de trap te gammel is of als de vloer zonder waarschuwing te glad is geboend. Maar stel, dat je niet als werknemer maar als freelancer aan het werk bent en je struikelt over her en der losliggende snoeren? En ditmaal nog erger: het blijft niet bij een blauwe plek, maar je breekt beide polsen? Werken zit er voorlopig niet in. Is de opdrachtgever dan aansprakelijk voor de schade?

Waarom niet, zou je denken en de wet lijkt in beginsel ook die ruimte wel te bieden. Maar de rechtspraak blijkt verdeeld. De ene rechter vindt van wel, maar de ander meent dat de wet uitsluitend de werknemer en niet de zelfstandige freelancer heeft willen beschermen. En sommige rechters vinden dat de freelancer “soms” bescherming moet krijgen, met name als de door de freelancer uitgevoerde werkzaamheden ook door vaste werknemers worden gedaan en als de werkgever/opdrachtgever zeggenschap over de werkzaamheden uitoefent.

De freelancer die onlangs met een “soms”- rechter werd geconfronteerd en buiten de boot viel, heeft zijn zaak nu bij de Hoge Raad neergelegd. De Hoge Raad broedt nog. Maar een schadeclaim van een freelancer met pech en schade tijdens de opdracht, lijkt zeker niet altijd kansloos.

Yvonne Berkeljon, NVJ Advocaten & Juristen