Juridisch vragenuur: wijziging startersregeling

dinsdag 25 oktober 2011

Iedereen die vanuit de WW gaat freelancen kent de onzekerheid: heb ik teveel WW ontvangen of niet? Een nieuwe vereenvoudigde startersregeling moet er voor zorgen dat freelance journalisten niet langer achteraf worden geconfronteerd met terugvorderingen door het UWV.

In 2006 werd de startersregeling geïntroduceerd. Deze regeling heeft tot doel WW-gerechtigden te stimuleren om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. De startersregeling houdt in dat je gedurende 26 weken aan de slag kan als zelfstandig ondernemer en tijdens deze periode je recht op WW behoudt. Het UWV verrekent gedurende deze periode je WW-uitkering met 70% van de inkomsten (winst) die je met je onderneming hebt verdiend.

Dat is heel redelijk, maar het lastige is wel dat het UWV de inkomensgegevens van de Belastingdienst achteraf ontvangt en dat betekent dus dat de verrekening met de WW-uitkering ook pas achteraf kan plaatsvinden. In de praktijk zorgt dat voor problemen en onzekerheid omdat de Belastingdienst soms pas na een aantal jaar zekerheid kan geven over de te verrekenen inkomsten. Starters kunnen dus 2 of 3 jaar na de startperiode alsnog geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen omdat in die eerste periode teveel WW is ontvangen.

De startersregeling moet dus eenvoudiger, vond ook het kabinet. Op 30 juni 2011 heeft minister Kamp de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over een wijziging van de regeling. De wijziging houdt in dat, in plaats van inkomstenverrekening achteraf, de WW-uitkering al direct gedurende de startperiode van 26 weken wordt gekort met een vast percentage van 29%. Dit percentage is voor iedereen gelijk en is onafhankelijk van de inkomsten die je hebt verdiend. Zo wordt de startersregeling duidelijker en word je niet langer achteraf geconfronteerd met terugvorderingen.

De vereenvoudigde startersregeling is nog niet van kracht. Meer informatie is te vinden op de website van de overheid www.rijksoverheid.nl.

Mira Herens,
Advocaat, NVJ Advocaten & Juristen