Juridische ondersteuning ook voor OR, Redactieraad en Redactiecommissie

dinsdag 12 juni 2018

Adviesorganen zoals ondernemingsraden, Redactieraden en Redactiecommissies kunnen een beroep doen op de juridische dienstverlening van NVJ Advocaten & Juristen.

Juridische dienstverlening aan individuele leden

Zoals bekend hebben individuele leden van de NVJ gratis toegang tot NVJ Rechtshulp. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat deze dienst jaarlijks met hoge cijfers wordt gewaardeerd

Juridische dienstverlening aan adviesorganen

Minder bekend is dat NVJ Advocaten & Juristen ook adviesorganen zoals OR, Redactieraad of Redactiecommissies adviseert. Bijvoorbeeld met vragen rond reorganisaties. Kwesties als functiewijzigingen, het afspiegelingsbeginsel of de adviesaanvraag zijn complex en kunnen grote gevolgen hebben voor de medewerkers. De juridische afdeling van de NVJ heeft ruime expertise binnen dit vakgebied.

Wie kan advies aanvragen?

Ben je lid van een OR, Redactieraad of Redactiecommissie en je wilt advies over de uitvoering van je taken voor het adviesorgaan, dan kun je een beroep doen op NVJ advocaten & juristen. Je hoeft hiervoor geen NVJ-lid te zijn. Ben je wèl NVJ-lid dan is het eerste advies gratis.

Zowel Ondernemingsraden, Redactieraden als Redactiecommissies kunnen aanspraak maken op juridische ondersteuning. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de kosten die de OR hiervoor maakt voor rekening komen van de werkgever mits deze vooraf zijn gemeld. Voor wat betreft Redactieraden en Redactiecommissies is een soortgelijke vergoeding in de statuten geregeld.

Wat zijn de kosten?

De NVJ Advocaten & Juristen brengen voor deze juridische ondersteuning en advisering een zeer concurrerend uurtarief van € 100,- excl. btw in rekening. Voor de kosten van juridische ondersteuning kunnen, zoals gezegd, de OR, Redactieraad en Redactiecommissie aankloppen bij de werkgever.

Binnen het juridische team van de NVJ houden Petra Oudhoff en Yvonne Berkeljon zich met de vragen rond medezeggenschap bezig. Zij zijn tijdens het juridisch spreekuur te bereiken via 020 303 9700 of per mail via juridisch@nvj.nl.

Wil je meer weten over NVJ Advocaten & Juristen, ga naar deze pagina