Kamervragen aanbesteding Beeldcentrum Rijksoverheid

donderdag 13 februari 2014

D66 Kamerlid Kees Verhoeven heeft Kamervragen ingediend naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding fotografie door het Beeldcentrum Rijksoverheid, het centrum dat verantwoordelijk is voor het produceren en distribueren van beeldmateriaal. De voorwaarden voor de aanbesteding zijn drastisch versoberd. Fotografen moeten hun auteursrechten volledig overdragen en ook de tarieven zijn verlaagd, in sommige gevallen zelfs met de helft.

D66 vreest dat er een verschraling van de kwaliteit optreedt en vraagt het kabinet om opheldering over de versobering van de nieuwe aanbesteding ten opzichte van die van vier jaar geleden. Ook wordt de vraag gesteld hoe het niet toestaan van hergebruik te rijmen valt met wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Daarnaast wordt uitleg gevraagd over de aansprakelijkheid van fotografen als de foto van een geportretteerde in een context wordt geplaatst die hij niet wenst, terwijl de context wordt bepaald door de opdrachtgever.

De NVJ, NVF en FotografenFederatie vinden de voorwaarden van het beeldcentrum niet billijk. Bovendien getuigen ze niet van goed opdrachtgeverschap. ‘Het Rijk heeft een voorbeeldfunctie en mag zijn economische machtspositie niet misbruiken. Door aanscherping van de voorwaarden, inclusief een drastische verlaging van de tarieven en het vastleggen van een standaard tarief, wordt het ondernemerschap van zelfstandige (foto)journalisten beperkt. Er valt niets meer te onderhandelen. Bij volledige overdracht van het auteursrecht droogt één van de belangrijkste inkomstenbronnen van fotojournalisten op namelijk doorverkoop en hergebruik van archiefmateriaal.’