Kandidaat-bestuursleden NVF bekend

donderdag 23 mei 2019

Voor het bestuur van de sectie NVF hebben zich vijf kandidaten aangemeld voor drie beschikbare plekken. Leden van de NVF worden daarom opgeroepen om hun stem uit te brengen. Deze week ontvangen zij via een e-mail de oproep.

Stemmen kan tot en met 9 juni. De uitslag van de ledenpeiling wordt op maandag 10 juni op de website bekendgemaakt.

De drie gekozen kandidaten worden vervolgens voorgedragen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVF op donderdag 13 juni. Tijdens deze ALV stelt een van de NVF-bestuursleden zich kandidaat voor het voorzitterschap.

De vijf kandidaat-bestuursleden stellen zich hier aan je voor:

NVF sectie leden hebben via email een uitnodiging ontvangen om digitaal hun drie voorkeurskandidaten door te geven.