Kandidaten gezocht voor deelnemersraad PNO Media

vrijdag 15 februari 2013

Leden van de NVJ die aangesloten zijn bij het pensioenfonds PNO Media kunnen zich namens de NVJ kandidaat stellen voor de deelnemersraad van PNO Media. Leden van de deelnemersraad hebben een wettelijke adviestaak zoals deze is omschreven in de pensioenwet. De rechten van de deelnemersraad ten opzichte van het bestuur van het pensioenfonds zijn min of meer te vergelijken met die van een ondernemingsraad.

In het pensioenreglement is geregeld dat een lid van de deelnemersraad zijn of haar functie kan uitoefenen zonder last of ruggenspraak. In dit reglement is ook vastgelegd dat de werkgever een lid in staat moet stellen om vergaderingen van de deelnemersraad bij te wonen. Om dit te faciliteren ontvangen leden reiskostenvergoeding en vacatiegeld vanuit PNO Media.

De deelnemersraad van PNO media vergadert 6 tot 8 keer per jaar met het bestuur van PNO media, in Bussum. Daarnaast vinden er ongeveer 6 commissievergaderingen per jaar plaats. Voorkennis betreffende pensioenen is gewenst, maar niet vereist.

Geïnteresseerd?
Stuur voor 17 maart een mail aan vereniging@nvj.nl met als onderwerp “kandidaatstelling deelnemersraad PNO media” gericht aan het bestuur van de NVJ. In de mail verzoeken we je om personalia op te geven voorzien van de verklaring dat jij je kandidaat stelt namens de NVJ. Na 31 maart zal het bestuur van de NVJ de definitieve kandidatenlijst vaststellen.

Je kunt je kandidaatstelling ook per post verzenden naar:
NVJ, t.a.v. bestuur
Kandidaatstelling deelnemersraad PNO Media
Postbus 75997
1070 AZ AMSTERDAM

De verkiezingen voor de deelnemersraad vinden plaats tussen 29 april en 10 mei. De nieuwe deelnemersraad treedt aan per 1 juni 2013 en heeft een termijn van 4 jaar.

Belangrijke links:
Adviesrechten deelnemersraad
Website deelnemersraad PNO Media