Kennismakingsgesprek NVJ met mediaminister Slob

woensdag 11 april 2018

NVJ-voorzitter René de Monchy, vice-voorzitter Wilma Haan en algemeen secretaris Thomas Bruning waren vorige week te gast bij mediaminister Arie Slob. Slob zal op 2 juni, voorafgaand aan de NVJ Algemene Ledenvergadering in Zwolle, worden geïnterviewd door Margiet Vroomans.

Tijdens het kennismakingsgesprek op 5 april spraken de NVJ-delegatie en de minister onder andere over de arbeidsmarkt, de zorgwekkende positie van de regionale - en fotojournalistiek, de scheve verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en de invulling van de 5 miljoen euro voor onderzoeksjournalistiek.

Geen toezeggingen

Tijdens het gesprek kwamen er geen toezeggingen van de kant van de minister. Voor wat betreft de positie van freelancers stelde minister Slob voor aan te haken bij de arbeidsmarktagenda die in de cultuursector is gestart. Hierin hebben bonden en werkgevers overleg over de verbetering van de positie voor freelancers. Thomas Bruning: ‘We hebben uitgelegd dat mediawerkgevers er weinig voor voelen om met ons op dit punt tot afspraken te komen en dat ACM ons in de weg zit om ons collectief in te zetten voor freelancers. We hebben duidelijk gemaakt dat we echt op zoek zijn naar een uitzonderingspositie in de sfeer van de mededinging om collectief onderhandelen mogelijk te maken.’

Voorliefde voor fotojournalistiek

Minister Slob stond verder uitvoerig stil bij zijn voorliefde voor fotojournalistiek. In zijn vorige rol (directeur Historisch Centrum Overijssel en Stichting IJsselacademie in Zwolle) was hij gangmaker van de huidige expositie in Zwolle van fotojournalist Dolf Jenneke. De expositie is tot en met de jaarvergadering op 2 juni te bezoeken in de Grote Kerk in Zwolle. 

NVJ Algemene Ledenvergadering

De NVJ organiseert op zaterdag 2 juni haar Algemene Ledenvergadering in Zwolle.

Voorlopig programma:

  • 13.30 – 14.00 uur             Ontvangst en registratie
  • 14.00 – 15.00 uur             Minister Slob wordt geïnterviewd door Margriet Vroomans
  • 15.00 – 17.00 uur             Algemene Ledenvergadering NVJ
  • 17.00 – 18.00 uur             Borrel

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Pauline Niels, pniels@nvj.nl