Kennismakingsregelingen: plaats voor 100 jonge journalisten

woensdag 4 maart 2015

Maar liefst 100 jonge journalisten kunnen in de komende twee jaar gebruik maken van een nieuwe ronde van de kennismakingsregeling, zoals de NVJ heeft afgesproken in de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Pas afgestudeerde journalisten kunnen tegen een salaris van ongeveer 2.100 euro bruto per maand ervaring op doen op een redactie. De regeling geldt voor dagbladen (60 plaatsen), publieks- en opiniebladen (20) en vaktijdschriften (20).

Solliciteren

In de komende twee maanden maken werkgevers hun interesse kenbaar bij het Nederlands Uitgeversverbond. Vanaf 1 mei kunnen jonge journalisten solliciteren. De lijst met titels en contactpersonen wordt via deze website bekendgemaakt. Voor 1 juni moeten de dagbladjournalisten aan het werk zijn (een periode van 2 jaar) en voor 1 augustus de tijdschriftjournalisten (voor een periode van 6 – 9 maanden).

In het verleden heeft de NVJ meerdere kennismakingstrajecten in de Cao voor dagbladjournalisten en voor vaktijdschriften afgesproken. Voor de eerste keer doen nu ook de publieks- en opiniebladen mee. ‘Het mooie aan de regeling is’, zegt NVJ secretaris Yvonne Dankfort, ‘dat de mensen zowel werkervaring opdoen, maar ook begeleiding krijgen en een fatsoenlijk loon. Bovendien kunnen de meewerkende redacties rekenen op een jonge vitale instroom. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

Aan de slag

De kennismakingsplaats zelf is geen reguliere arbeidsplaats. Het gaat om een tijdelijke plaats boven de sterkte, waarbij zoals gezegd begeleiding een belangrijke plaats inneemt. De ervaring leert dat vele kennismakers na afloop van het project bij hetzelfde bedrijf of een andere uitgeverij op een gewone arbeidsplaats aan de slag komen.

Oproep aan redacties

Een jonge collega die volgens het kennismakingstraject wordt aangesteld, is een winst voor jou en je collega’s – overtuig daarom je hoofdredacteur om mee te doen! Uitgeverijen die willen deelnemen, kunnen hun aanvraag indienen bij het NUV.

Ga voor meer informatie naar:

Binnenkort op deze website

Lees binnenkort meer over ervaringen van oud-deelnemers, de nieuwe deelnemende titels, hoe je je kunt aanmelden, wat je gaat verdienen en andere vragen en antwoorden.