Klacht bij het Europese Hof over weren pers bij schouw Nicky Verstappen niet-ontvankelijk verklaard

donderdag 6 augustus 2020

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de klacht over het weren van de pers tijdens de schouw in de zaak Nicky Verstappen niet-ontvankelijk verklaard. Het Persvrijheidsfonds, die de kwestie in kort geding bij de rechtbank Den Haag steunde en ook de klacht bij het Europese Hof financieel steunde, betreurt de uitspraak van het Hof in deze principiële zaak.

Foto: Marcel van Hoorn

In augustus 2019 was de pers niet welkom bij een schouw op de Brunsummerheide. Deze werd georganiseerd als onderdeel van de rechtszaak tegen verdachte Jos B. De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren spanden samen met verschillende mediaorganisaties, een kort geding aan tegen de Rechtbank Limburg en de gemeente Brunssum. De rechter oordeelde toen dat de noodverordening van de gemeente Brunssum proportioneel was en dat de schouw zonder pers mocht doorgaan. In een reactie liet NVJ-secretaris Thomas Bruning vorig jaar weten het teleurstellend te vinden dat de rechter hier geen kanttekeningen bij heeft willen plaatsen. ‘Juist het feit dat een groot openbaar terrein wordt afgesloten, zonder dat er rekening is gehouden met het belang van een vorm van toegang voor de pers, is niet goed te begrijpen.’

Het Europese Hof is nu van mening dat de klagers voor wat betreft het recht op een openbare terechtzitting als onderdeel van het recht op een eerlijk proces onvoldoende geraakt zijn door de gestelde schending van het artikel. Zij kunnen daarom niet als slachtoffer worden aangemerkt. Met betrekking tot het recht van vrije nieuwsgaring en het verslag doen van het verloop van rechtszaken, overweegt het Hof dat er op basis van de stukken geen blijk is van een schending van het artikel.