Klacht tegen BDU wegens 'onderbetaling' werkervaringsplaatsen

maandag 22 december 2014

NVJ Advocaten & Juristen dient een klacht in bij de inspectie SZW tegen Koninklijke BDU wegens  de 'onderbetaling' van redacteuren met een werkervaringsplaats. Volgens de NVJ is hier sprake van een gewone arbeidsovereenkomst.

In november van dit jaar plaatste BDU een advertentie waarin werd gevraagd naar een verwerkend redacteur voor 32 uur. Tegenover de arbeidsprestatie staat een maandelijkse vergoeding van 350 euro. Volgens BDU gaat het hier om een werkervaringsplaats.

Volgens de NVJ is hier sprake van een gewone arbeidsovereenkomst. De BDU handelt derhalve in strijd met het bepaalde in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. De NVJ heeft met de werkgevers in de sector duidelijke afspraken gemaakt over instroomprojecten voor jonge journalisten. Hierbij ontvangen afgestudeerden een aanvangssalaris zoals in de cao overeengekomen.

Inmiddels heeft ook minister Asscher zich naar aanleiding van Kamervragen over deze kwestie gebogen en spreekt over een onderscheid tussen stage en arbeid. ‘Als het gaat om werk of werkervaring, zonder dat het leeraspect centraal staat, is juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft betrokkene recht op het minimumloon.’