Klachtbrief aan Rechtbank Amsterdam

vrijdag 15 januari 2010

De NVJ is zeer ongelukkig met het volledig buitensluiten van de pers bij de zitting van Wilders afgelopen woensdag. Openbaarheid van rechtspraak is een fundamenteel rechtsbeginsel is, aldus NVJ. Dit schrijft de NVJ in een klachtbrief aan de Rechtbank Amsterdam.

Betreft: toelating media tot gerechtsgebouw vanwege zitting strafzaak Wilders

Bij de behandeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding in de strafzaak tegen Wilders, waarbij de behandeling ter zitting achter gesloten deuren plaatsvond, heeft de pers in het geheel geen toegang tot de rechtbank verkregen.

De door de afdeling voorlichting gegeven reden hiervoor betreft vooral de beveiliging van de heer Wilders en handhaving van de orde in het gerechtsgebouw. Vanzelfsprekend valt dit belang te respecteren, doch het in zijn geheel afsluiten van het gerechtsgebouw voor de pers achten wij een buitenproportionele maatregel, die ons ook zorgen baart voor toekomstige gevallen.
Het zal immers niet de eerste keer zijn dat extra veiligheidsmaatregelen in het gerechtsgebouw noodzakelijk zijn, niet alleen omdat regelmatig verdachten in het gebouw aanwezig zijn, doch ook kwetsbare getuigen.

De NVJ is als belangenvereniging van journalisten in Nederland zeer ongelukkig met het volledig buitensluiten van de pers, mede aangezien de openbaarheid van rechtspraak een fundamenteel rechtsbeginsel is.

Wij maken dan ook met klem bezwaar tegen de huidige gang van zaken en vernemen gaarne uw reactie.

Tot een nadere toelichting van ons standpunt zijn wij gaarne bereid.

Een kopie van deze brief zullen wij toesturen aan de Raad voor de Rechtspraak.

Met vriendelijke groet,

Thomas Bruning
Algemeen secretaris NVJ