Kom naar de dag voor redactiecommissies en versterk je invloed

donderdag 19 september 2019

Ontdek het effect van redactiecommissies, versterk jouw invloed die je hebt als redactiecommissie en intensiveer je contacten met redacties. De NVJ organiseert op dinsdag 8 oktober een trainingsdag voor redactiecommissies bij dagbladen. Een dag voor alle leden van redactiecommissies en voor journalisten die overwegen een redactiecommissie op te richten. Wees erbij, juist nu.

“Redactiecommissiewerk is geen vanzelfsprekend klusje wat je zo maar even doet. Je moet dus blijven nadenken en praten over je rol, je verantwoordelijkheden, de ontwikkelingen op de redactievloer en in de mediawereld en de afspraken die daarbij horen. Daarom vind ik contact met collega-redactiecommissies en training en informatie zo belangrijk.” Aldus deelnemer Sandra Veltmaat, lid van de redactiecommissie van De Stentor.

 • Wanneer: dinsdag 8 oktober van 10.00-15.30
 • Waar: Van der Valk, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Programma

 • 10.00 uur - Welkom door dagvoorzitter Louis van de Geijn, oud-bestuurslid NVJ, hoofdredacteur en auteur
 • 10.05 uur - Kennismakingsronde
 • 10.20 uur - Dagbladsecretaris Ellen Bonke praat je bij over de laatste stand van zaken rond de cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf.
 • 11.20 uur - Pauze
 • 11.35 uur - Welke rechten en bevoegdheden heb je eigenlijk als redactiecommissie? Hoe werk je samen met andere medezeggenschapsorganen? En welke rol kan de  redactiecommissie spelen voor freelancers? NVJ-jurist Petra Oudhoff geeft antwoord.
 • 13.30 uur - Hoe kan de redactiecommissie haar invloed versterken door een goed contact op te bouwen met de achterban op de redacties? Welke rol speelt de redactiecommissie rond verschillende thema’s, zoals werkdruk, ontwikkelingen rond het ‘salarisgebouw’, arbeidsrechten van freelancers en bejegening door leidinggevenden en collega’s. De thema’s bepalen jullie zelf. Onder leiding van Gabbie van der Kroef, trainer SBI Formaat.
 • 14.30 uur - Pauze
 • 14.45 uur - De thema’s zijn bekend. Hoe nu te handelen? Per redactiecommissie inventariseren: Wat kunnen we nu al doen en wat moeten we verder nog uitwerken?
 • 15.30 uur - Afsluiting met een borrel.

Voor wie

De trainingsdag is bedoeld voor alle (aspirant-)leden van redactiecommissies in de dagbladsector en voor journalisten die overwegen een redactiecommissie op te richten.

Kosten: € 350,- per redactiecommissie, ongeacht het aantal leden van de redactiecommissie dat deelneemt aan de training. De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de werkgever.

Aanmelden

Mariette Koning, mkoning@nvj.nl