Kort geding flexcontracten voorlopig van de baan

maandag 10 juni 2013

De NVJ heeft vandaag de allerlaatste rapportage met betrekking tot de flexcontracten ontvangen. Een kort geding tegen de publieke omroepen is vooralsnog van de baan. Afgelopen vrijdag liep het ultimatum af dat de vakbonden hadden gesteld aan de publieke omroepen om hun rapportages met betrekking tot de flexcontracten aan te leveren. Bijna alle rapportages zijn nu binnen, met uitzondering van die van de Hindoe Omroep. Verder merkt de NVJ op dat de regeling niet overal correct wordt toegepast.

De NVJ en andere bonden dreigden met een kort geding tegen de publieke omroepen vanwege het niet nakomen van de gemaakte afspraken rondom tijdelijke contracten. De publieke omroepen hadden voor 1 mei moeten rapporteren dat zij voldoen aan de cao-afspraak met betrekking tot de flexcontracten. In 2007 al zijn er maatregelen genomen om het onterecht grote aantal tijdelijke contracten terug te dringen. Destijds werd afgesproken dat 90 procent van de werknemers dat structureel werk doet ook voor onbepaalde tijd in dienst zou moeten zijn. Voor projecten is toen bepaald dat 60 procent na een jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou moeten hebben. Sinds die afspraak is er nog geen jaar geweest dat alle omroepen ook aan die criteria voldeden.

De NVJ heeft vandaag de allerlaatste rapportage met betrekking tot de flexcontracten ontvangen. Toch blijkt dat de regeling niet overal correct wordt toegepast. Uit begeleidende mails van Max, WNL en Bindinc valt op te maken dat zij dispensatie willen hebben. Hen zal duidelijk gemaakt worden dat dispensatie alleen door de gezamenlijke cao-partijen verleend kan worden en dat zij aan hen het verzoek moeten richten. Een en ander conform artikel 1.3 van de cao.

Bij PowNed is het vermoeden sterk dat de regeling niet correct is toegepast. Zij hebben iedereen volgens regeling 1 in Project ingedeeld. Daar zal nog naar geïnformeerd worden. BNN en de Boeddhistische Omroep zal dringend worden verzocht op de kortst mogelijke termijn er voor te zorgen dat de percentages wel kloppend zijn.

Bij HUMAN, RTV Oost en Omroep Zeeland kloppen de percentages in project niet. Vermoedelijk betreft dit slechts enkele werknemers. Met het toepassen van regeling 2 zou dit waarschijnlijk niet zijn ontstaan.

Alles overziend is vooralsnog het kort geding van de baan. En ‘vooralsnog’ wil zeggen: als bovenstaande wel echt snel geregeld is, aldus de NVJ.

Overzicht kern/flex publieke omroepen (.pdf) – (laatste update 10 juni 2013)