Kort geding tegen directie L1 van de baan

woensdag 2 april 2008

Aan alle NVJ-leden werkzaam bij L1 Radio&TV

Amsterdam, 2 april 2008

Beste collega,

Het is genoegzaam bekend dat de NVJ grote bezwaren heeft tegen de wijze waarop de directie van L1 Radio&TV de binnen het bedrijf aangekondigde reorganisatie aanpakt. In meerdere brieven hebben wij onze verontrusting uitgesproken over het uitblijven van een reorganisatieplan. Bovendien zijn wij, ondanks dat hier heldere formuleringen over staan in de CAO, nog altijd officieel niet geïnformeerd.

De directie is van mening dat er op dit moment geen sprake is van een reorganisatie. Hierover verschillen wij van mening, want inmiddels is er wel een vrijwillige vertrekregeling van kracht. Dat gaat in onze ogen verder dan een voornemen tot reorganisatie; het is uitvoering geven aan een reorganisatie. Inmiddels hebben wij van de directie een uitnodiging voor een gesprek ontvangen op 8 april aanstaande. Dat is weliswaar laat, maar het is goed dat dit gesprek eindelijk plaats gaat hebben.

De afgelopen dagen heeft het nodige overleg plaats gehad tussen de advocaten van de NVJ en L1 Radio&TV. Uitkomst is dat de directie heeft toegezegd dat de vertrekregeling wordt opgeschort tot er nader overleg heeft plaatsgehad. Daarmee wordt in onze ogen geen daadwerkelijke uitvoering gegeven aan de reorganisatie en is de noodzaak tot een kort geding komen te vervallen.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de uitkomsten van het overleg komende week. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Marc Visch
Secretaris Omroep NVJ