De kracht van het collectief

maandag 28 september 2020

Op het moment dat ik begin met het schrijven van mijn eerste column als voorzitter van de NVF bevind ik mij in de trein naar Amsterdam. Op weg naar het kantoor van de NVJ voor een overleg met algemeen secretaris Thomas Bruning en aspirant-secretaris Milen van Boldrik. Aansluitend heb ik een afspraak geregeld met Vincent van den Eijnde, directeur van Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers. Een organisatie die collectieve vergoedingen betaalt aan onder andere fotojournalisten.

De NVJ en Pictoright zijn twee organisaties die ik als partner zie in het streven naar mijn voorgenomen doel. Een doel dat in één zin is samen te vatten: ‘Het verbeteren van de omstandigheden waarin de fotojournalistiek zich momenteel bevindt’.

Hierin sta ik niet alleen, ik ben lid van een sterk team medebestuursleden. En, niet onbelangrijk, de meute van 750 aangesloten fotojournalisten. Onze groep van visuele journalisten, zo noem ik het maar even, is weer aangesloten bij een grote groep journalistieke werkers, de NVJ. Tezamen een legertje van 8.000 journalistieke creatievelingen in het Nederlandse medialand.

Daar kunnen we wel wat mee, volgens mij.

Als je je hebt aangesloten bij de NVF kan ik alleen maar hopen dat jij ook achter mijn doelstelling staat. Het verbeteren van de omstandigheden waarin onze beroepsgroep zich momenteel bevindt. Niet alleen voor jezelf maar voor de hele journalistieke sector.

Daarbij wil ik nog opmerken, dat wij (NVF/NVJ) niet jouw zaak gaan runnen. Dat wij niet jouw tarief gaan bepalen. Die keus ligt bij jou. Dat is en blijft jouw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Dat is jouw zelfbeschikking en zelfredzaamheid.

De NVF gaat voor het bouwen van een solide raamwerk waarbinnen jij als ondernemer jouw tarief en jouw voorwaarden kunt toepassen in het zakelijk verkeer. Dat doen wij zowel zelf, als NVF, als via de NVJ tijdens de cao-onderhandelingen met mediaorganisaties waar nu – voor het eerst in de geschiedenis – ook over een basis voor freelance (foto)journalisten wordt gesproken. Een basis die ons als ondernemers een financiële ondergrens moet geven. Het is vervolgens aan jou en mij om daar boven op een beter tarief te onderhandelen.

Onze taak (NVF/NVJ) is ondersteunend, adviserend. En ja, wij onderhandelen en overleggen ook met de opdrachtgevers. Zodat jij als ondernemer, met een eerlijke financiële basis, de vrijheid hebt om jouw individuele tarief en voorwaarden zelf te bepalen. Om dit te bereiken, gebruiken we de kracht van het collectief, de kracht van een grote groep professionals in de journalistiek.

Saamhorigheid en solidariteit is het bindmiddel om de fotojournalistiek in Nederland levend te houden. Zowel nu als in de toekomst.