Kwestie van kwaliteit

dinsdag 20 december 2011

Een hoogstaande beoefening van het journalistieke vak bevorderen en de beroepsbelangen van leden behartigen, zo staat het al meer dan 100 jaar in onze statuten. Deze maand kwamen deze twee doelen mooi samen in de acties voor de dagblad-CAO en de door de NVJ gehouden conferentie over journalistiek vakmanschap op 1 december jl.

Vakmanschap begint met de ruimte krijgen om je vak gedegen te kunnen uitoefenen en juist dat staat overal onder druk. Freelancers krijgen te mager betaald om zich te kunnen verdiepen. In tien jaar tijd zijn 30 procent van de dagbladcollega’s verdwenen van de redacties en tegelijkertijd wordt er van de blijvers meer gevraagd.
Het belang van het vak laat zich ook in geld en tijd uitdrukken, kunnen we concluderen op basis van de conferentie en de dagbladacties. Daarom zijn wij heilig overtuigd van de dubbele doelstelling van de NVJ: strijden voor de stand van het vak en een behoorlijke geldelijke waardering.

Met de acties in de afgelopen weken hebben de dagbladjournalisten en de NVJ uitgevers duidelijk gemaakt dat de kwaliteit van de journalistiek hen zeer ter harte gaat. Dit heeft niet alleen geleid tot een principeakkoord over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten, maar ook tot overeenstemming tussen NVJ en NDP over de wenselijkheid van sociale innovatie en een gezamenlijke agenda die de kwaliteit van de sector ten goede komt.

En dan was er de conferentie over journalistiek en vakmanschap die de NVJ op 1 december organiseerde. Kopstukken uit de journalistiek, politiek, wetenschap en onderwijs debatteerden over de vraag hoe de beroepsgroep een hoogwaardige uitoefening van het vak kan versterken in een tijd dat het journalistieke vak steeds diffuser wordt en journalisten te maken hebben met toegenomen concurrentie en tijdsdruk. Het doel van de conferentie is een aantal concrete aanbevelingen en opdrachten te verzamelen, waarmee de beroepsgroep en de NVJ aan de slag kunnen om de positie van journalisten en het aanzien van het vak te verbeteren. Deze worden in het komende jaar verder uitgewerkt.
Tot slot, de NVJ wenst u een voorspoedig en kwalitatief sterk 2012!

Hella Liefting, voorzitter Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
Thomas Bruning, algemeen secretaris Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

N.B. Naar aanleiding van de NVJ-conferentie publiceerde de NVJ een speciale Vak Krant met daarin nieuwe denkrichtingen over journalistiek vakmanschap.