L1 ledenraadpleging op 18 april

woensdag 16 april 2008

Aan alle NVJ-leden werkzaam bij L1 Radio & TV

De afgelopen week heeft er twee maal overleg plaatsgehad tussen de NVJ en de directie van L1 Radio & TV over de voorgenomen reorganisatie. Vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad waren hier als toehoorder bij aanwezig. Daarbij is uiteraard vooral gesproken over de eventuele sociale gevolgen die deze reorganisatie met zich mee kunnen brengen. Over dit onderwerp hebben wij overeenstemming bereikt met de directie. En daar willen wij graag met onze leden over praten. Daarom willen wij je van harte uitnodigen voor een ledenraadpleging op:

Vrijdag 18 april aanstaande om 10 uur
in vergaderzaal 3.19 op de derde verdieping van L1 in Maastricht

Het gaat om een vergadering waar een definitief standpunt bepaald gaat worden. Er komt dus geen afzonderlijke (schriftelijke) stemming. Het is dus van groot belang dat je bij deze vergadering aanwezig bent. De ledenraadpleging is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVJ en FNV KIEM.

De directie heeft toegezegd voor de ledenraadpleging de definitieve versie van het Reorganisatieplan onder de medewerkers te verspreiden ten aanzien van de reorganisatie an sich heeft de NVJ geen inspraak; dit is het werkterrein van de OR. Onze rol beperkt zich tot het opvangen van de sociale gevolgen. Dat neemt niet weg dat we wel een mening hebben over de reorganisatie en dat we dat wel degelijk ook met je willen bespreken.

Wij snappen als geen ander dat het wellicht moeilijk is om je vrij te maken uit de dagelijkse werkzaamheden, maar gezien het belang van deze ledenraadpleging willen we je met klem verzoeken aanwezig te zijn. Dus graag tot vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Marc Visch
Secretaris Omroep NVJt