Leden akkoord met cao Veronica Uitgeverij

maandag 14 april 2014

De leden zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe en al weer verlopen cao Veronica Uitgeverij. De vakorganisaties, waaronder de NVJ, en Veronica bereikten begin april een principeakkoord. De nieuwe caoheeft een looptijd van 1,5 jaar, te weten van 1 juli 2012 t/m 31 december 2013. Salarissen en salarisschalen worden structureel met 0,5% verhoogd per 1 juli 2013. Er wordt een incidentele eenmalige uitkering gedaan van 0,75% van het bruto jaarsalaris 2013 voor medewerkers die op 1 september 2013 in dienst waren.