Leden akkoord met sociale regeling Publieke Omroep

donderdag 9 mei 2019

NVJ leden werkzaam bij de Publieke Omroep zijn na raadpleging akkoord gegaan met het onderhandelde werkgeversvoorstel voor een nieuwe sociale regeling. Op 10 april en 6 mei waren er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd met als doel om de leden en ook niet leden informatie en uitleg te geven over de wijziging van de sociale regeling en de gevolgen daarvan. Leden konden tot 8 mei hun stem uitbrengen. Met grote meerderheid hebben de leden ingestemd met de wijziging van de sociale regeling en daardoor kan de NVJ de omroepwerkgevers laten weten dat er een akkoord is.

De kern van de sociale regeling

 

  • De sociale regeling geldt voor de duur van vier jaar: voor de periode van 2019 tot en met 2022
  • Handhaven van de afspraken uit het vorige sociaal akkoord, alleen krijgt de werknemer daar maar 80% van tot een maximum van 194.000 euro. Die afspraak geldt voor 3 jaar: 2019, 2020 en 2021.

Voorstel voor het jaar 2022 

  • Werknemers jonger dan < 40 jaar: transitievergoeding x correctiefactor 1.6
  • Werknemers tussen 40 tot en met 49 jaar: transitievergoeding  x correctiefactor 1.75
  • Werknemers 50 jaar of ouder: transitievergoeding x correctiefactor: 2.0
  • De op basis van de aldus geldende regeling wettelijke transitievergoeding geldend per 11-2019 in combinatie met de geldende correctiefactoren vastgestelde vergoeding wordt gedurende de hele looptijd van de sociale regeling gemaximeerd (afgetopt) op het niveau van de maximale bezoldigingsnorm WNT 2019 (= € 194.000, bruto)
  • Voor bepaalde tijd contracten vanaf 18 maanden geldt een correctiefactor 2.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Wais Shirbaz, secretaris Omroep omroep@nvj.nl, 06 50 235 577