Leden NVJ stemmen in met Sociaal Plan TMG

woensdag 21 september 2016

De leden van de NVJ, FNV en de Unie werkzaam bij de Telegraaf Media Group (TMG) hebben alsnog ingestemd met een nieuw sociaal plan. Een meerderheid van de leden bij CNV keurden het principeakkoord af. Een vorig eindbod van TMG werd in juni door de leden van CNV, De Unie, FNV en NVJ afgewezen. De NVJ riep toen de directie op om te luisteren naar de stem van de leden en met een beter bod te komen. Dankzij de vasthoudendheid zag TMG zich genoodzaakt het bod voor het sociaal plan te verbeteren.

De twee belangrijkste verbeterpunten zijn:

  1. Iedere werknemer die boventallig wordt verklaard én gebruik maakt van het sociaal plan ontvangt de eerste zes maanden een aanvulling op de WW-uitkering van 15 procent van het laatstverdiende salaris. Dat was in het vorige voorstel 10 procent.
  2. Het nieuwe akkoord pakt ook beter uit voor ouderen die vlak voor hun pensioen zitten. Werknemers die vallen onder de 60+ regeling hebben nu de keuzemogelijkheid voor een ‘afgetopte’ transitievergoeding in plaats van de 60+-regeling.

Met dit nieuwe akkoord vindt de NVJ dat recht wordt gedaan aan de wens tot een verbetering van de financiële component van het sociaal plan, binnen de kaders van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en de mogelijkheden van TMG.