Leden stemmen voor cao Publieke Omroep: 8,5 procent verhoging en meer werkzekerheid

dinsdag 29 augustus 2023

Werknemers bij de Publieke Omroep kunnen uitzien naar een loonsverhoging van 8,5 procent, dit is ruim een maandsalaris voor alle omroepmedewerkers. Verder kunnen zij rekenen op meer werkzekerheid, een forse vermindering van het aantal tijdelijke contracten en hogere vergoedingen voor zzp’ers. De leden die stemden over het onderhandelingsresultaat zijn met een grote meerderheid (92%) akkoord gegaan en daarmee is de nieuwe Cao voor het Omroeppersoneel 2024 deze week een feit.

Wais Shirbaz tijdens de lunchbijeenkomst op 1 juni bij NOS (foto: Dingena Mol)

In het kort:

  • Een structurele loonsverhoging van 5%  per 1 januari 2023
  • Een tweede structurele loonsverhoging van 3.5% per 1 januari 2024
  • Een eenmalige uitkering van 5% over het jaarsalaris 2023 van de werknemer per 1 januari 2024. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald als voorschot. Dit gebeurt door: Iedere werknemer die op 31 augustus 2023 in dienst is een bedrag ineens uit te keren in september 2023 van 5% van het brutosalaris over januari tot september, naar rato van de maanden dat de werknemer in die periode in dienst was van de omroepwerkgever; De salarissen al vanaf september met 5% te verhogen.
  • Freelance tarieven voor nieuwe en voortgezette opdrachten volgen per 1 september 2023 de cao-verhogingen: 5% per september 2023 en 3,5% per januari 2024
  • Meer zekerheid door o.a. meer vaste contracten: ketenbepaling gaat van 6 tijdelijke contracten in 4 jaar naar maximaal 3 in 2 jaar
  • Stagevergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 € 475 bruto met een voorschot op de cao 2024 met ingang van met ingang 1 september 2023. Deze verhoging stijgt na 2024 mee met komende cao-verhogingen  

Positieve reacties

Uit de hoek van zowel leden als niet-leden stromen de positieve reacties binnen. ‘Met name de afspraken over werkzekerheid en loonsverhoging zijn goed ontvangen’, aldus omroepsecretaris Wais Shirbaz. ‘We kregen steeds meer signalen binnen dat medewerkers de financiële nadelen ondervonden vanwege de hoge inflatie en dat we daar een oplossing voor moesten zoeken.’

Afgelopen voorjaar trokken de NVJ en de omroepmedewerkers aan de bel vanwege het grote koopkrachtverlies. De cao liep nog door tot 31 december 2023, maar de hoge inflatie en de roep om meer werkzekerheid was voor de betrokken partijen aanleiding om in gesprek te gaan.

Werkgevers committeren zich aan meer vaste banen

De door de leden goedgekeurde cao is ook op het gebied van werkzekerheid een belangrijke stap vooruit. Werkzekerheid is al jarenlang een speerpunt voor de NVJ. De jarenlange cultuur van tijdelijke contracten creëerde een voortdurende onzekerheid voor makers en had negatieve gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer. Met dit akkoord committeren de omroepen zich aan het creëren van meer vaste banen. De inzet is om per 1 januari 2027 een verhouding van 80 procent vaste en 20 procent tijdelijke contracten te realiseren. Shirbaz: ‘Deze overeenkomst is een belangrijke stap en een cultuurverandering. Dat heeft tijd nodig, maar juist vanwege het feit dat de werkgevers het aangedurfd hebben deze grote stap te maken, hebben we het vertrouwen dat dit daadwerkelijk tot een cultuurverandering gaat leiden. We hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat we de voortgang hiervan gezamenlijk gaan monitoren.’

Tarieven zzp’ers omhoog

Een andere afspraak wat dit akkoord uniek maakt is de tariefsverhoging voor zzp’ers. De omroepen berekenen de cao-verhogingen door in de vergoedingen van zzp'ers bij voortzetting van opdrachtovereenkomsten en het aangaan van nieuwe opdrachten. Bij een nieuwe of voortgezette opdracht krijg je er als freelancer vanaf 1 september 5 procent bij en vanaf 1 januari 2024 nogmaals 3,5 procent. De bestaande Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep zal hierop worden aangepast.

Stagevergoeding naar 475 euro

De maandelijkse stagevergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 vastgesteld op 475 euro. Dit is een gemiddelde stijging van 40 procent, aldus Shirbaz. Stagiairs ontvangen deze vergoeding bij wijze van voorschot al met ingang van 1 september 2023. Vanaf 1 januari 2025 groeit de stagevergoeding ook mee met de indexeringen van de cao-salarissen.

Leden werkzaam bij de Publieke Omroep ontvangen aanstaande donderdag een mailing met de officiële tekst van het akkoord alsook de link naar veelgestelde vragen over de nieuwe cao.


 

werf een lid