Leden stemmen in met nieuwe cao AT5 2018

donderdag 13 december 2018

Dankzij ruime steun voor het behaalde onderhandelingsresultaat is de nieuwe cao voor AT5 2018 een feit. Leden werkzaam bij AT5 zijn afgelopen periode om hun mening gevraagd. Alle reacties op het behaalde onderhandelingsresultaat zijn positief en daarom heeft de NVJ de werkgever bericht dat de nieuwe cao voor AT5 ondertekend kan worden.  

De kern van het onderhandelingsresultaat is:  

  • AT5 zal in december 2018 de looncomponenten (1.4% per 1 januari 2017 en 1.5% per 1 juli 2018) met terugwerkende kracht verwerken in de salarissen
  • Daarnaast krijgt iedereen per 1 januari 2019 een NRD toeslag.
    Ga hier naar de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

2019
De cao onderhandelingen voor 2019 starten de komende maanden. Zo is het bijvoorbeeld nog niet gelukt om de cao AT5 op alle punten te harmoniseren met de cao voor NH. 

Voor vragen over de afspraken over 2018 en het benoemen van belangrijke af te spreken zaken voor 2019 kan contact opgenomen worden met Wais Shirbaz.