Leden stemmen tegen Sociaal Plan TMG

donderdag 5 maart 2009

Een meerderheid van de NVJ-leden (70%), werkzaam bij Telegraaf Media Groep (TMG), heeft tegen het Sociaal Plan TMG gestemd. TMG heeft echter bij voorbaat aangegeven niets aan de regeling te willen veranderen. De NVJ wil zo spoedig mogelijk overleg.

Een complicerende factor is dat CNV, FNV Kiem en De Unie al hadden ingestemd met het Sociaal Plan, aldus de NVJ. NVJ zal op zo kort mogelijke termijn overleggen met TMG en via de redactieraden en – commissies de mogelijke oplossingen bespreken.