Leden stemmen in met voorstellen voor cao UB

dinsdag 13 augustus 2019

Het overgrote merendeel van de leden (ruim 95%) stemt in met de voorstellen van de NVJ voor een nieuwe cao UB. Leden konden tot en met 9 augustus stemmen over de voorstellen. Bijna 600 leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun stem te laten horen.

De onderhandelingsdelegatie met de klok mee: Ben ter Haar, Marinka Huijssoon, Ana Karadarevic, Ellen Bonke en Rob Cox (foto: Ingrid de Groot)

De leden hebben gestemd over de volgende voorstellen:

  • Verhoging van de loonruimte van 5% op jaarbasis voor journalisten
  • Gelijke beloning voor gelijk werk
  • Herstel van de werk/privé-balans
  • Veiligheid.

Hoewel een grote meerderheid van de leden heeft ingestemd met deze voorstellen ontving de NVJ ook een aantal vragen. Hieronder de meest gestelde vragen over deze voorstellen:

Kan mijn werkgever een loonsverhoging van 5% wel betalen?

Met name in de dagbladsector is 2018 een goed jaar geweest. De meerderheid van de werkgevers zal dit zeker kunnen betalen. Uiteraard zullen we goed kijken naar de financiële situatie in de dagblad-, huis aan huis-blad en tijdschriftensector.

Betekent een gelijke beloning voor gelijk werk dat jongeren precies even veel gaan verdienen als ouderen?

Nee. Functies worden, als alles goed is, op basis van de zwaarte van de functie gekoppeld aan een salarisschaal. Daarna kun je in een salarisschaal natuurlijk doorgroeien, waarbij ervaring en leeftijd belangrijke componenten zijn. Starters zullen vaak niet in exact dezelfde functie terechtkomen als ouderen en daardoor niet hetzelfde worden ingeschaald. Bovendien zullen starters lager in een functieschaal terecht komen dan ervaren krachten. Daar is niets mis mee, zij functioneren waarschijnlijk ook nog niet op hetzelfde niveau.

Waar wij wel een probleem mee hebben zijn de geluiden dat jongeren soms echt onevenredig veel minder verdienen dan ouderen. Functies worden lager ingeschaald, waardoor ook het perspectief tot doorgroeien minder groot is dan voor ouderen. We willen laten onderzoeken hoe groot dit probleem precies is en dat het wordt opgelost.

In elk geval hoeft niemand salaris in te leveren. Dit kan wel betekenen dat mensen waarvan we kunnen zien dat ze echt worden onderbetaald er meer op vooruit gaan dan anderen.  

Wat betekenen deze voorstellen voor ouderen?

Wij gaan in ieder geval inzetten op behoud van het generatiepact. Het generatiepact is inmiddels geëvalueerd en uit die evaluatie is naar voren gekomen dat er vrij veel gebruik van is gemaakt en dat deelnemers aan de regeling er zeer tevreden over zijn. De ouderendagen staan op dit moment niet ter discussie, het is niet onze bedoeling daarover met werkgevers in gesprek te gaan.

Verder willen we kijken naar de werk/privé-balans van alle journalisten. Voor alle journalisten geldt dat ze druk zijn. Uit de enquête die we hebben gehouden onder de leden krijgen wij veel commentaar over de slechte werk/privé-balans van journalisten,  jong en oud. Voor ouders met jonge kinderen is het bijvoorbeeld moeilijk om veel avonden/overuren beschikbaar te moeten zijn, de beloning voor overwerk is laag en onduidelijk vastgesteld,  vaders hebben nauwelijks verlofrechten bij de geboorte van hun kind, en voor ouderen is het zwaar om het vak volledig vol te houden tot aan pensioen. We willen aandacht voor deze problemen van werkgevers en door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken wat journalisten nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en welke afspraken we daarover zouden kunnen maken. Hierbij zullen we wel bijzondere aandacht hebben voor oudere journalisten.


Vragen? Neem gerust contact met ons op

De cao-onderhandelingen starten op 11 september. Mocht je nog vragen hebben of informatie met ons willen delen, neem dan contact op met dagbladsecretaris Ellen Bonke, ebonke@nvj.nl