Leden steunen massaal cao-inzet Publieke Omroep

woensdag 21 juni 2023

Leden werkzaam bij de Publieke Omroep hebben bij de ledenraadpleging over de cao-inzet massaal (97%) hun steun uitgesproken. Dat betekent dat de NVJ een stevig mandaat heeft om het eerste onderhandelingsoverleg over een nieuwe Omroep-cao aanstaande donderdag in te gaan.

Wais Shirbaz tijdens lunchbijeenkomst bij NOS. Foto: Dingena Mol

De uitkomst van de ledenraadpleging komt niet helemaal als een verrassing. In de afgelopen maanden hebben veel omroepmedewerkers, zowel werknemers als freelancers, zich uitgesproken over het koopkrachtverlies en de tijdelijke contracten bij de Publieke Omroep. ‘De uitkomst van de peiling bevestigt de eensgezindheid onder de omroepmedewerkers die de urgentie inzien dat de koopkracht moet worden gerepareerd’, aldus Wais Shirbaz, omroepsecretaris en hoofd werkvoorwaarden bij de NVJ.

De belangrijkste onderwerpen die de NVJ aan de onderhandelingstafel wil bespreken, zijn:

1. Koopkrachtbehoud

Voor 2022 en 2023 stellen we een inflatiecorrectie van 10 procent voor, waarvan 7 procent in verband met de inflatie van 2022 en 3 procent voor 2023, zodat jouw inkomen gelijke tred houdt met de stijgende kosten van levensonderhoud.

Voor 2024 streven we naar koopkrachtbehoud door in te zetten op een volledige inflatiecorrectie, zodat jouw inkomen ook in dat jaar in lijn blijft met de prijsstijgingen.

Stagevergoeding

Ook vinden we het belangrijk dat stagiairs bij de Publieke Omroep een fatsoenlijke vergoeding ontvangen die hen in staat stelt de noodzakelijke kosten voor hun levensonderhoud te betalen. Daarom stellen we voor dat de stagevergoedingen bij de publieke omroep op een vergelijkbaar niveau komen als die bij de overheid, namelijk € 747 bruto per maand.

 2. Basistarief voor freelance journalisten en programmamakers

Het basistarief voor freelance journalisten en programmamakers bij de publieke omroep moet worden verhoogd naar € 37,50 per uur. Daarnaast streven we naar meer onderhandelingsruimte, zodat jouw ervaring en expertise beter tot uiting komen in hogere en passendere tarieven. Alleen op die manier kunnen we de positie van zzp'ers bij de publieke omroep verbeteren en schijnzelfstandigheid tegengaan.

3. Werkzekerheid

Werkzekerheid is een onderwerp dat al jarenlang door de NVJ onafgebroken aan de orde wordt gesteld tijdens onderhandelingen. Wij willen dat de publieke omroep rigoureus schoon schip maakt met betrekking tot de cultuur van tijdelijke contracten. De negatieve gevolgen op het gebied van de veiligheid op de werkvloer en de voortdurende onzekerheid die dit voor makers teweegbrengt, past niet bij de publieke omroep als werkgever. Daarom stellen wij voor om te komen tot een vergaande aanpassing van beleid, waarbij een vast contract na één jaar uitgangspunt wordt voor alle omroepmedewerkers met structureel werk. Medewerkers die structurele werkzaamheden verrichten en goed hebben gefunctioneerd, moeten na een jaar dienstverband een vast contract krijgen.