Leden Talpa akkoord met inzetbrief cao

woensdag 12 februari 2020

Een ruime meerderheid van de leden werkzaam bij Talpa TV Productions BV is akkoord met de voorstellen voor een nieuwe cao.

Ook de niet-leden hebben tijdens de informatiebijeenkomst van 28 januari jl. massaal hun steun uitgesproken voor de voorstellen van de NVJ. De inzet is onder andere een looptijd van twee jaar en een loonsverhoging van 3,5 procent.

Op 26 februari a.s. bespreekt omroepsecretaris met André Kreuzen van Talpa TV de cao-voorstellen.