Leden wijzen eindbod sociaal plan TMG af

woensdag 8 juni 2016

Een meerderheid van de leden heeft het eindbod voor een nieuw Sociaal Plan TMG 2016-2017 afgewezen. De NVJ zal daarom niet haar handtekening zetten onder het sociaal plan.

Het eindbod van TMG was gebaseerd op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid waarin gebruik wordt gemaakt van een ‘transitievergoeding’. De financiële vergoeding is daarmee ten opzichte van het vorig Sociaal Plan TMG - die was gebaseerd op de kantonrechtersformule – een stuk lager. Als aanvulling op de transitievergoeding geeft TMG een suppletie op de WW-uitkering.

De ‘nee’ van de leden is nog niet voldoende om een beter sociaal plan te bewerkstelligen. De vraag is wat TMG nu gaat doen, aldus de NVJ. De directie is namelijk niet verplicht om weer met bonden te gaan praten. De volgende stap is aan de leden, zij zullen hun ontevredenheid duidelijk moeten maken. Als het stil blijft op de werkvloer kan TMG haar voorstel alsnog doorvoeren.

De leden van FNV KIEM, CNV Vakmensen en De Unie hebben niet unaniem vóór het sociaal plan gestemd. Het is nog niet zeker welke stappen deze bonden zullen nemen.

De opties die mogelijk zijn als alle bonden het Sociaal Plan niet ondertekenen zijn de volgende:

  1. TMG blijft achter het voorstel staan en zal dat uitvoeren. De leden van de bonden zijn hier dan vooralsnog niet aan gebonden en kunnen hiertegen in beroep gaan.
  2. TMG kan enkel de wettelijke transitievergoeding geven. Leden van de bonden kunnen vooralsnog een beroep doen op de voor hen geldende cao. Let wel: de cao is niet per definitie voor ieder individu een verbetering ten opzichte van het Sociaal Plan dat voorligt. 
  3. TMG gaat weer in gesprek met de bonden om tot een nieuw verbeterd voorstel te komen.

Volgens Annabel de Winter, NVJ-secretaris dagblad, lokale media en persbureaus, is een sterk signaal van de redactie nodig om de directie weer in gesprek te laten gaan met de NVJ. Ze heeft toegezegd graag mee te denken over de mogelijkheden.