Ledenbijeenkomst bij ANP

vrijdag 3 december 2010

Sinds 2009 heeft het ANP geen CAO. Als hier geen verandering in komt, blijven salarissen bevroren en doen nieuwe krachten hetzelfde werk tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. De NVJ organiseert een ledenbijeenkomst op woensdag 8 december.

Al lange tijd onderhandelen NVJ en de directie van ANP over een gemoderniseerde CAO voor heel het ANP. Een deel van de voorstellen zijn al goedgekeurd. De praktijk echter is dat er eind 2010 nog steeds geen CAO is. Het laatste voorstel is om de zelfstandige CAO vaarwel te zeggen en aansluiting te zoeken bij de Dagblad-CAO. Dit valt echter buiten het mandaat van de NVJ. Daarom organiseert de NVJ samen met FNV KIEM een ledenvergadering op woensdag 8 december om 11.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het ANP in Rijswijk.