Ledenbijeenkomst Endemol Sociaal Plan

dinsdag 27 oktober 2009

NVJ, FNV KIEM en de ondernemingsraad van Endemol hebben nog geen akkoord kunnen afsluiten over een Sociaal Plan. De verschillen zijn dermate groot dat de NVJ vindt dat ze haar mandaat overschrijdt als zij nu akkoord gaat met het laatste voorstel. Vandaar dat de NVJ een ledenbijeenkomst houdt op maandag 2 november om 12.00 uur in de Presentatieruimte.

Een delegatie van NVJ, FNV KIEM en de ondernemingsraad van Endemol heeft in de afgelopen weken veelvuldig overlegd met de directie over het Sociaal Plan. Vanuit de vakbonden zijn twee invalshoeken aan de orde gesteld: een regeling voor medewerkers die snel willen vetrekken en een regeling voor medewerkers die begeleid willen worden naar ander werk. De werknemer zou zelf die keuze kunnen maken tussen de twee regelingen.

Met de directie is op basis van het concept sociaal plan een aantal verbetervoorstellen behandeld. Er zal voor de werknemers een concreet bemiddelingstraject beschikbaar komen waarvan outplacement, herplaatsing en scholing deel uitmaken. De discussie die vervolgens ontstond ging over de bepaling van de hoogte van de afvloeiingsvergoeding die op grond van de kantonrechterformule zal worden bepaald. Voor de vakbonden is de oude kantonrechtersformule van groot belang, terwijl de directie aanvankelijk inzette op de nieuwe, slechtere kantonrechtersformule. Vervolgens is een aantal biedingen met betrekking tot de zogenaamde C-factor (correctiefactor) de revue gepasseerd. De NVJ concludeert dat het verschil tussen wat de directie biedt en de bonden vragen nog steeds groot is.