Ledenbijeenkomst Financieele Dagblad

donderdag 5 juli 2012

De NVJ houdt dinsdag 10 juli een ledenbijeenkomst bij Het Financieele Dagblad. Aanleiding is het voorgenomen besluit van de directie en hoofdredactie om nog dit jaar te starten met een (conceptuele) reorganisatie en een personeelsreductie van 10 fte’s via kwaliteitselectie.

Zowel de Ondernemingsraad als de redactieraad zullen zich nog uitspreken over het voorgenomen besluit. Ondertussen zullen echter de eerste gesprekken tussen directie en de NVJ over een sociaal plan starten. Voordat dit gesprek plaatsvindt wil de NVJ een ledenbijeenkomst organiseren en in gesprek gaan over de voorgenomen reorganisatie, de wijze waarop die plaats zou moeten vinden en over de wensen als het gaat om de inhoud van een sociaal plan. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van (individuele) vragen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Boardroom en begint om 11.00 uur.