Ledenbijeenkomst over reorganisatie TMG

woensdag 27 januari 2016

Volgende week breekt een kritieke fase aan in de reorganisatie bij de Telegraaf Media Groep N.V. (TMG). Dan zal duidelijk worden wie er boventallig verklaard wordt en wie niet. De NVJ merkt nu al dat er bij leden veel vragen zijn over de gang van zaken en organiseert daarom woensdag 3 februari 2016 een ledenbijeenkomst.

Leden die op welke manier dan ook gevolgen ondervinden van de reorganisatie wordt geadviseerd om contact op te nemen met de afdeling Juristen & Advocaten van de NVJ. Onze advocaten en juristen zijn voor alle individuele juridische vragen bereikbaar op werkdagen van 14.00 -17.00 uur op telefoonnummer 020 -6 766 771 of via de email juridisch@nvj.nl

Zij kunnen aan de hand van de stukken en de voorgelegde vaststellingsovereenkomst onder meer controleren of het sociaal plan juist is toegepast en de beëindigingsvergoeding goed is berekend. Daarnaast kunnen zij leden adviseren over de mogelijkheden om hun boventalligheid aan te vechten.

Aanvullende informatie over deze bijeenkomst volgt zo snel mogelijk.