Ledenbijeenkomst Sanoma

donderdag 5 maart 2009

De NVJ organiseert op 12 maart een bijeenkomst voor leden werkzaam bij Sanoma om te praten over een nieuw Sociaal Beleidskader voor Sanoma Uitgevers. De NVJ hecht waarde aan de input van haar leden, nu beide partijen op het punt staan om belangrijke beslissingen te nemen.

In de nieuwe opzet van het SBK zullen de herplaatsingstermijnen worden verkort. Hier staat tegenover dat de werknemer vrijstelling van werk krijgt tijdens de herplaatsingsfase. Dit laatste was tijdens de onderhandelingen een gevoelig punt, omdat Sanoma de mensen wel werk wilde laten verrichten, bijvoorbeeld als tijdelijk vervanger. Dit is nu van de baan. Het nieuwe SBK zal ook voorzien in een betere begeleiding van werk naar werk. In de eerste drie maanden zal de werknemer actief begeleid worden door een extern bureau.
De vraag is nu hoe lang de herplaatsingstermijnen moeten worden. Verder zal een vertrekpremie worden aangeboden maar de hoogte hiervan is nog niet bepaald. Over deze en andere kwesties wil de NVJ overleg voeren met haar leden.

Ledenbijeenkomst: donderdag 12 maart, van 12.00 tot 13.30 uur in zaal 3 te Hoofddorp.