Ledenbijeenkomst SBS over nieuwe cao

maandag 1 februari 2016

De NVJ en SBS starten op 10 februari het overleg over een nieuwe cao voor 2016. In haar voorzet voor die besprekingen geeft de SBS directie aan veel regelingen te willen afschaffen en/of vereenvoudigen.  De NVJ organiseert op 4 februari een ledenbijeenkomst bij SBS Productions in Amsterdam.

De NVJ zet daar samen met FNV Kiem haar eigen voorstellen tegenover. Deze zijn mede gebaseerd op een enquête die onlangs onder alle medewerkers van SBS Productions is gehouden. De uitkomsten geven een goed beeld van wat er in de organisatie speelt en waar de NVJ-leden tegenaan lopen. Zo is de werkdruk in 2015 bij SBS verder toegenomen en is er grote behoefte aan scholing. Ook is er volop gereageerd op een nieuw – meer op prestatie gericht – beoordelingssysteem dat SBS wil invoeren, alsmede op de voorgenomen vereenvoudiging van compensatie regelingen. Vooralsnog voelt men daar weinig voor.

Voordat onze cao voorstellen naar de SBS-directie gaan, wil de NVJ die samen met de enquête-uitkomsten bespreken met haar leden.

  • Datum en tijd: donderdag 4 februari, 14.00 uur
  • Locatie: SBS Productions, vergaderzaal 2de verdieping