Ledenbijeenkomsten bij Sanoma Media en Digital

dinsdag 19 juni 2012

De NVJ organiseert woensdag een ledenvergadering Sanoma Media en Digital. Sanoma wil een nieuw sociaal beleidskader (SBK) afspreken in het kader van de voorgenomen reorganisatie bij Sanoma Media. Een belangrijk verschil met het huidige SBK is dat de werkgever af wil van de bemiddelingsperiode. Hiervoor in de plaats komt een korte beëindigingperiode in combinatie met een schadeloosstelling door toepassing van de kantonrechtersformule.

Ook bij Sanoma Digital is een SBK van kracht. Omdat de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten en de CAO BTU daar niet wordt toegepast, is dit SBK met de ondernemingsraad overeengekomen.

De ledenvergaderingen vinden plaats op woensdag 20 juni:
- van 10.00 uur tot 11.00 uur in Hoofddorp, zaal 4;
- van 14.30 uur tot 15.30 uur in Amsterdam in de kantine Digital.

Ook niet-leden zijn uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Maandag 25 juni vindt overleg plaats tussen vakbonden en de directie van Sanoma.