Met ledenkorting naar de Staat van Nederland

woensdag 9 september 2015

Speciaal voor journalisten van alle nieuwsredacties organiseert het Expertisecentrum Journalistiek op maandag 21 september voor de zesde keer het kennissymposium De Staat van Nederland. Topwetenschappers zullen de miljoenennota toetsen aan de feiten, blinde vlekken aangeven, en ideeën leveren voor de journalistieke agenda van het najaar. NVJ-leden kunnen dit symposium met korting bijwonen.

Hoe staat Nederland er voor in vergelijking met enkele jaren geleden en in internationaal perspectief? En hoe reëel zijn de nieuwe voorstellen in het kader van Prinsjesdag? Het kennissymposium De Staat van Nederland is dé gelegenheid om aan het begin van het journalistieke seizoen verse ideeën op te doen en de journalistieke najaarsagenda aan te scherpen.

De sprekers zijn allen toppers in hun vakgebied:

 • Mr. Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat, over de bedreigde rechtsstaat .
 • Prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), over de groeiende tweedeling in Nederland.
 • Prof. dr. Arnoud Boot (foto), hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, over de Europese financiën .
 • Prof. dr. Maarten Allers, hoogleraar Economie van Decentrale Overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), over de gemeentefinanciën.
 • Prof. dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, over een jaar decentralisatie in de zorg – de bugs in de participatiesamenleving.
 • Drs. Marjan Minnesma, directeur Urgenda, de organisatie voor duurzaamheid en innovatie in Nederland. Over haar rechtszaak tegen de staat en de noodzaak van snel en efficiënt klimaatbeleid.
 • Prof. dr. Kornelis Blok, wetenschappelijk directeur van energieadviesbureau Ecofys en hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft, over de concrete mogelijkheden van een beter energie- en klimaatbeleid.
 • Prof. dr. Han Entzinger, emeritus hoogleraar Integratie- en Migratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de internationale migratiestromen en de gevolgen voor Nederland.
 • Prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over immigratie, integratie en spanningen in de stadswijken.
 • Prof. dr. Bob de Graaff, hoogleraar Inlichtingen en Veiligheid aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda, over de internationale terrorismedreiging en de dilemma’s voor het Nederlandse veiligheidsbeleid.
 • Prof. dr. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de belastingplannen van het kabinet en alternatieve scenario’s.
 • Prof. dr. Casper van Ewijk, hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en algemeen directeur van Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) in Tilburg, over de noodzaak van pensioenhervormingen (o.a. voor zzp’ers).
 • Drs. mr. Heikelien Verrijn Stuart, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), over het aanstaande internationale vrijhandelsverdrag en de consequenties voor handelsnatie Nederland.

 

Locatie en tijd: Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam, Singel 425, Amsterdam; 21 september 09.00 - 17.00 uur.

Aanmelden

Prijs voor NVJ-leden (met 20% korting): 132,- euro incl. btw en lunch, excl. administratiekosten. Niet-leden betalen 165,- euro incl. btw en lunch, excl. administratiekosten. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden Bestel hier kaarten.

Voor meer informatie of bij problemen met bestellen: info@expertisecentrumjournalistiek.nl