Ledenraadpleging huis-aan-huisbladjournalisten cao Uitgeverijbedrijf gestart

vrijdag 4 maart 2016

De NVJ en werkgeversorganisatie VHU hebben eind december 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt over aansluiting van de oude Cao huis-aan-huisbladjournalisten bij de nieuwe Cao Uitgeverijbedrijf. NVJ-leden werkzaam bij de huis-aan-huisbladen kunnen vanaf deze week tot 15 maart hun stem uitbrengen.

Na goedkeuring van de leden zullen de artikelen 1 t/m 9 van de Cao Uitgeverijbedrijf Deel II Journalistiek ook voor huis-aan-huisblad journalisten gelden. In artikel 16 [pdf] komen de bijzondere artikelen te staan met kenmerkende bepalingen voor huis-aan-huisbladjournalisten.

Na een akkoord zal de nieuwe journalistieke Cao Uitgeverijbedrijf  met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 ook gelden voor alle huis-aan-huisbladjournalisten.

Informatiebijeenkomst

In de komende weken willen we de leden van de huis-aan-huisbladen zo goed mogelijk informeren over de nieuwe journalistieke cao Uitgeverijbedrijf, met uiteraard de kenmerkende bepalingen voor de huis-aan-huisbladjournalisten. U bent van harte uitgenodigd om onze informatiebijeenkomst op 10 maart in Amersfoort bij te wonen:

  • 10 maart, 14.00 -16-00 uur (inloop 13.30 uur)
  • De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Leden en niet-leden (zonder stemrecht) kunnen deze bijeenkomst bijwonen door vooraf een e-mail te sturen naar Jim Verhoef, jverhoef@nvj.nl onder vermelding van “bijeenkomst 10 maart”.

Lees ook: