Ledenvergadering AT5 over reorganisatieplannen

donderdag 17 maart 2011

De NVJ praat op dinsdag 22 maart met leden werkzaam bij AT5 over de voorgenomen reorganisatie bij de Amsterdamse zender. Ook zal worden gesproken over het Sociaal Plan en de arbeidsvoorwaarden. Bij AT5 verdwijnen dit voorjaar tien banen.

Onlangs werden NVJ en FNV KIEM door de directie van AT5 op de hoogte gebracht van de reorganisatieplannen. Beide partijen zijn gevraagd te komen praten over een Sociaal Plan. Ook verzocht de directie om de CAO AT5 2010 voor een jaar te verlengen zonder aanpassingen. Vorig jaar, ten tijde van het fusieproces met RTV Noord-Holland, heeft de NVJ de toenmalige directie al gemeld een discussie over de arbeidsvoorwaarden te willen voeren, indien die fusie niet door zou gaan. ‘Naar onze mening zijn de arbeidsvoorwaarden in de loop der jaren aanzienlijk scheef gegroeid met andere bedrijven in de sector’, aldus omroepsecretaris Marc Visch. ‘In het licht van de aangekondigde reorganisatie is dit niet het juiste moment die discussie te voeren, maar we hebben het wel geadresseerd bij de huidige directie en komen daar dus later dit jaar op terug.’

De gezamenlijke ledenvergadering NVJ/FNV KIEM wordt op dinsdag 22 maart gehouden vanaf 19.00 uur in de vergaderruimte op de vierde etage bij AT5.