Ledenvergadering sectie Plus+

dinsdag 8 maart 2011

De sectie Plus+ houdt op woensdag 13 april haar jaarlijkse ledenvergadering in Villa Heideheuvel op het Mediapark in Hilversum. Na de vergadering zullen de leden een bezoek brengen aan de RTL-studio.

Op de agenda staat ondermeer het onderwerp pensioenen. De sectie concludeert dat de pensioenfondsen in de mediasector krachtig herstellen. Tijdens de ledenvergadering zullen de verschillende fondsen tegen het licht worden gehouden.

De sectie Plus+ zal ook praten over een van haar activiteiten: coaching aan jonge journalisten. In het afgelopen jaar waren enkele ‘Plussers’ incidenteel actief met coaching. Bij freelancers bestaat intussen belangstelling voor coaching.

De sectie kiest op 13 april twee nieuwe bestuursleden. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven bij: Patrick Holleman, NVJ-secretariaat, tel. 020 – 676 67 71. E-mail: plus@nvj.nl. S.v.p. opgeven vóór maandag 4 april 2011.

Na het huishoudelijk deel zal Harm Taselaar, hoofdredacteur RTL, een korte inleiding houden. Om één uur is de lunch. Op het programma staat voor twee uur een rondleiding bij RTL.

De sectie Plus+ van de NVJ bestaat sinds november 2006. Leden van de sectie zijn journalisten van 60 jaar en ouder die voor minder dan vijftig percent als journalist actief zijn, mensen die vervroegd zijn uitgetreden, (pre) pensioen genieten of volledig in de WAO zitten. Journalisten kunnen van verschillende secties lid zijn.