Leidraad voor responsible disclosure

maandag 14 januari 2013

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil hacken onder voorwaarden toestaan. Hackers moeten op verantwoorde wijze kunnen binnendringen in computersystemen van bedrijven om zo ICT-problemen aan het licht te brengen. Zij mogen geen onnodige schade aanrichten in informatiesystemen, mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk en moeten wachten met openbaarmaking van hun bevindingen totdat het desbetreffende bedrijf de problemen heeft verholpen.