De levensloopregeling eindigt dit jaar

dinsdag 28 september 2021

Aan het einde van 2021 eindigt de levensloopregeling. De regeling, die in 2006 is ingevoerd voor het sparen om onbetaald verlof op te nemen, is al sinds 2012 niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers gold een overgangsregeling van tien jaar, die per een november 2021 definitief tot een einde komt.

Er zijn diverse mogelijkheden om het gespaarde tegoed aan te wenden:

  • Verlof opnemen: dat moet voor een november 2021;
  • In een pensioen storten: dat kan alleen als je een pensioentekort hebt. Daarvoor kan je je jaarruimte berekenen, oftewel het bedrag dat je belastingtechnisch nog kunt gebruiken voor extra pensioenopbouw;
  • In een lijfrente- of bankspaarproduct storten (dat is vermoedelijk ongunstiger dan in een pensioen zelf storten);
  • Uit laten betalen. Als daardoor je inkomen relatief hoog wordt (en de belastingdruk ook) kan je overwegen gebruik te maken van middeling. Daarbij betaal je belasting over het gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten jaren. Als het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager is dan wat betaald is, krijg je (met een drempel van € 545,-) belasting terug.

Houders van een levenslooprekening zullen inmiddels door de financiële instelling zijn geïnformeerd over hoe de betreffende instelling omgaat met het beëindigen van de levensloopregeling.

Voor vragen over de levensloopregeling kun je contact opnemen met de afdeling Advocaten & Juristen op juridisch@nvj.nl