Lira Correspondentenprijs

vrijdag 25 januari 2013

Het Lira Auteursfonds Reprorecht heeft samen met het Fonds BJP (Bijzondere Journalistieke Porjecten) een prijs ingesteld voor het buitenlandse freelance correspondentschap. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt. Het Lira Auteursfonds Reprorecht en Fonds BJP willen met de prijs eer betuigen aan de het werk van de correspondent en de buitenlandjournalistiek, zowel wat betreft de directe nieuwsvoorziening als de achtergrondinformatie (analyses, reportages). De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 5.000,- en een oorkonde.

Het Lira Auteursfonds Reprorecht en het Fonds BJP willen met deze prijs aandacht vragen voor het belang van goede berichtgeving over het buitenland. Het werk van vooral freelancende correspondenten staat onder druk. Krimpende redactiebudgetten – en ook tanende belangstelling voor het buitenland – dwingen hen tot een hogere productie voor meerdere opdrachtgevers, waardoor onderzoek, veldwerk en het grote achtergrondverhaal of de reportage in het gedrang komen. Lira en het fonds BJP hopen dat de prijs een stimulans zal zijn voor kwalitatief hoogwaardige buitenlandjournalistiek.

De prijs geldt voor de complete berichtgeving van een freelance correspondent – print, radio, tv, fotografie, online-bladen, blogs – maar bij de toekenning zal de nadruk liggen op de tekst. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt in 2013 (voor het werk in 2012), op 9 april, in Studio Desmet in Amsterdam. Kandidaten kunnen zich aanmelden met een overzicht van het verrichte werk, met voorbeelden – artikelen in print, audiovisueel materiaal op dvd/cd-rom. Uiterlijke inzendtermijn is 31 januari 2013. Inzending geschiedt door toezending van het materiaal naar onderstaand adres onder vermelding van ‘Correspondentenprijs’. Het juryreglement is via fonds@fondsbjp.nl op te vragen bij het Fonds BJP.