Lira dagvaardt UPC, Ziggo en Delta

dinsdag 26 februari 2013

Enkele grote kabelexploitanten, waaronder UPC, Ziggo en Delta, betalen sinds 1 oktober 2012 geen vergoedingen meer aan auteurs-rechtenorganisatie Lira voor de doorgifte van televisieprogramma’s in hun pakketten. Lira stapt nu naar de rechter om via die weg alsnog te bewerkstelligen dat zij een redelijke vergoeding betalen. Omdat Lira vanaf 1 oktober 2012 geen kabelvergoedingen meer ontvangt voor de creatieve makers die zij vertegenwoordigt, heeft zij aan de kabelexploitanten en overige distributeurs eind 2012 een licentieovereenkomst aangeboden. Meerdere kabelaars hebben inmiddels een nieuwe overeenkomst gesloten met Lira, maar UPC, Ziggo en Delta nog niet

Sinds de oprichting van Lira in 1986 ontvangen (scenario)schrijvers die bij Lira zijn aangesloten een kabelvergoeding. Deze vergoedingen werden sinds de jaren ’80 betaald door kabelmaatschappijen, waaronder UPC en Ziggo, aan het zogeheten Rechthebbendencollectief waar Lira deel van uitmaakte. In dit Rechthebbendencollectief waren ook organisaties van componisten en tekstdichters vertegenwoordigd, evenals visuele makers, regisseurs en producenten. Distributeurs ontvingen één factuur en de rechtenorganisaties zorgden vervolgens voor een verdeling onder de rechthebbenden die zij vertegenwoordigden.

Per 1 oktober 2012 hebben de producenten zich uit het Rechthebbendencollectief teruggetrokken. Zij hebben zich samen met distributeurs en omroepen verenigd in RoDAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties). De kabelaars hebben daarop het kabelcontract opgezegd. Ook het contract met KPN Digitenne (digitale ether) waarover het Rechthebbendencollectief in 2010 nog met succes een rechtszaak voerde, is inmiddels afgelopen.

Lira heeft met RoDAP de afgelopen twee jaar onderhandeld over een passende vergoeding voor distributie van audiovisuele werken. Met die distributie (via onder meer kabel, satelliet, digitale ether en internet) wordt heel veel geld verdiend. En de makers behoren mee te delen in de opbrengsten. Volgens de Auteurswet en de Europese wetgeving hebben ze daar ook recht op.

De inzet van de onderhandelingen was een allesomvattende regeling, waarbij de rechten in één contract geregeld worden en de makers een rechtvaardige vergoeding ontvangen voor alle vormen van exploitatie van hun film- en muziekwerken. Dat willen zowel Lira en andere rechtenorganisaties, als RoDAP. Toch zijn de onderhandelingen tussen de gezamenlijke rechtenorganisaties en RoDAP in december 2012 gestrand en is geen oplossing bereikt.

Componisten, muziekuitgevers en visuele makers ontvangen nog steeds kabelgeld. Maar de (scenario)schrijvers niet langer. Lira stapt nu naar de rechter om via die weg alsnog te bewerkstelligen dat UPC, Ziggo en Delta een redelijke vergoeding betalen aan Lira ten behoeve van de door haar vertegenwoordigde auteurs.