Lira en Pictoright bereiken akkoord met Gemeente Leiden

dinsdag 19 mei 2015

Voortaan zullen freelance tekst- en beeldmakers auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen voor het online tonen van honderdduizenden krantenpagina’s uit diverse Leidse dagbladen. Lira en Pictoright hebben na overleg met de gemeentelijke archiefinstelling Erfgoed Leiden en Omstreken hierover een akkoord bereikt.

Collectieve regeling

Na jaren van gesprekken en een uitspraak van de Haagse rechter eind 2014, hebben de partijen overeenstemming bereikt over een collectieve regeling. Met deze regeling verkrijgt de Leidse archiefinstelling toestemming om via internet toegang te bieden tot de artikelen en afbeeldingen van freelance makers, die zijn opgenomen in het krantenarchief.

Vergoeding

De Gemeente Leiden betaalt voortaan jaarlijks een passende vergoeding aan Lira en Pictoright ten behoeve van de freelance tekst- en beeldmakers. Voor de periode voorafgaand aan het akkoord, waarin de pagina’s online werden getoond zonder de benodigde toestemming van alle rechthebbenden, hebben partijen een schikking getroffen. Lira en Pictoright zullen de vergoedingen verdelen onder de freelancers, zoals zij al doen sinds in 2010 het eerste contract met de Koninklijke Bibliotheek voor hun krantenarchief werd getekend.

Toegang tot erfgoed

Al in 2013 hebben organisaties van makers en erfgoed- en archiefinstellingen zich gezamenlijk uitgesproken over de voordelen van collectieve regelingen voor dit soort online gebruik. Op eenvoudige en efficiënte wijze kunnen erfgoedinstellingen de benodigde toestemming verkrijgen, terwijl daarbij tegelijkertijd de rechten van de makers worden gerespecteerd. Zo wordt de ontsluiting van erfgoed gestimuleerd terwijl makers een eerlijke vergoeding ontvangen.