Locatie Sanoma-bijeenkomst verplaatst

dinsdag 11 maart 2014

UPDATE - De NVJ organiseert de ledenbijeenkomst over de ontwikkelingen bij Sanoma aanstaande donderdag niet in Pakhuis De Zwijger, zoals aanvankelijk aangekondigd, maar bij de NVJ aan de Johannes Vermeerstraat 22 in Amsterdam. In de afgelopen weken heeft de NVJ veelvuldig gesproken met redacties en directie over knelpunten, zoals ontslag terwijl bladen in de verkoop staan, de vorming van rompredacties, de medezeggenschap van redactieraden, en de toepassing van de arbeidsmarktanalyse. Tijdens de ledenbijeenkomst zullen deze en andere obstakels worden besproken, alsook de juridische consequenties bij ontslag, boventalligheid en overgang van onderneming.

Tijdens de bijeenkomst zullen het bestuur en het secretariaat van de NVJ hun visie geven op de ontwikkelingen bij Sanoma. De juristen gaan in op de mogelijkheden die de NVJ, de redacties en de leden hebben. Er is voldoende tijd om onderling ervaringen uit te wisselen. De NVJ wil graag van haar leden horen op welke speerpunten de NVJ zich de komende tijd moet inzetten. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt geopend door NVJ-voorzitter Bert de Jong (inloop 18.30 uur). Aansluitend is er een borrel.

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van de NVJ die werkzaam zijn bij Sanoma. Meld je zo snel mogelijk aan via e-mail tijdschriften@nvj.nl onder vermelding van “bijeenkomst Sanoma”. Ben je nog geen lid? Tot 1 april 2014 geldt een speciaal actielidmaatschap voor bladenmakers bij Sanoma.  

Knelpunten

In de afgelopen weken heeft de NVJ veelvuldig gesproken met redacties en directie over vier knelpunten:

  1. De medezeggenschap van de redactieraden. Uit de twee bijeenkomsten die de NVJ organiseerde, bleek dat de redactieraden nauwelijks of niet betrokken worden bij de voorgenomen reorganisaties. In het redactiestatuut zijn procedures opgenomen die gevolgd moeten worden. De NVJ heeft inmiddels begrepen van Sanoma dat de uitgevers nogmaals nadrukkelijk gewezen zijn op de te volgen procedures. 
  2. De arbeidsmarktanalyse. De doelstelling van de arbeidsmarktanalyse is werknemers inzicht te geven in hun mogelijkheden en antwoord te krijgen op vragen, zoals: waar sta je nu, wat wil je en wat is er voor nodig om dat te bereiken. De NVJ heeft afgesproken dat zodra er een adviesaanvraag uitgaat, medewerkers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om een arbeidsmarktanalyse af te nemen. Zij hoeven dus niet te wachten op het formele besluit. Aan de hand van de analyse kunnen boventalligen, als ze zeker zijn van de boventalligheid, kiezen voor een directe vertrekregeling of het van werk naar werk traject. De vakorganisaties hebben nooit beoogd er aan te koppelen dat men binnen 2 weken de keuze moet maken - zeker bij boventalligheid op termijn. We hebben dit punt besproken met  Sanoma. De regelgeving is aangepast, maar niet op de door ons voorgestelde manier. Sanoma stelt nu dat iedereen binnen 2 maanden voor de beoogde boventalligheidsdatum een arbeidsmarktanalyse kan laten afnemen. Als je dus per 1 augustus boventallig wordt, kun je vanaf 1 juni de arbeidsmarktanalyse laten afnemen. Zo gaat echter veel kostbare tijd verloren, terwijl je je aan de hand van de analyse beter had kunnen voorbereiden. Dat vinden we een gemiste kans. Dit alles is nog steeds onder voorbehoud van het advies van de OR.
  3. Ontslag terwijl je in de verkoop staat. De NVJ heeft voorgesteld de keuze aan de werknemers te laten omdat de boventalligheid al is aangekondigd. Voor degenen die meewillen met de verkoop wordt de boventalligheid ingetrokken. Voor degenen die niet meewillen wordt conform het sociaal plan gehandeld. Voor de medewerkers die mee overgaan is het voorstel dat bij reorganisatie na de verkoop het sociaal plan nog 1 jaar van toepassing is. Sanoma wenst dit voorstel niet over te nemen en stelt onder meer dat de resultaten eind 2013 zijn tegengevallen en dat er in ieder geval gesneden moet worden. Een nieuwe eigenaar zal dit alleen maar waarderen. De NVJ blijft van mening dat wettelijk is bepaald dat er sprake is van overgang van onderneming, omdat de melding dicht ligt tegen de datum van verkoop. Bovendien is het bidboek de volledige redactionele bezetting meegenomen. Ook zijn de vakorganisaties niet tijdig geïnformeerd. Dit onderdeel is vanaf de melding  op 31 oktober nooit aan de orde gekomen tijdens de overleggen die de NVJ heeft gevoerd.
  4. Rompredacties. Veel collega’s maken zich ernstig zorgen over het behoud van de kwaliteit en het DNA van de titel als de vorming van rompredacties op deze rigoureuze manier wordt doorgevoerd. Iedereen verwachtte dat er zou worden gesneden, maar de invulling van het plaatje zoals het schrappen van de redacteursfunctie in zijn geheel, kwam onverwacht. Zowel voor de achterblijvers als de vertrekkers worden hier vraagtekens bij gesteld. De vertrekkers krijgen het verzoek om te freelancen en de achterblijvers moeten solliciteren op nieuwe coördinerende producers.