Looneis van 3,5 procent gerechtvaardigd

donderdag 6 november 2008

De NVJ wil ook voor het jaar 2009 koopkrachtbehoud blijven realiseren. Volgend jaar gaat de NVJ uit van een gemiddelde looneis van 3,5 procent. Ook wil de NVJ toe naar de totstandkoming van één journalistieke raam-CAO, waarin de algemene journalistieke waarborgen zijn verankerd. Het arbeidsvoorwaardenbeleid werd gisteren toegelicht tijdens de Najaarsvereniging.

Kernpunten voor het komende jaar zijn scholing, individualisering en, zoals gezegd, meer loon. ‘We zullen strijden voor loonsverbetering ook al roepen bepaalde sectoren nu ach en wee. Zeker gezien de snel oplopende inflatie zullen we een looneis neerleggen van 3,5 procent.’ Aldus lichtte vice-voorzitter Bert de Jong het Algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid 2009 toe, tijdens de Najaarsvergadering op 5 november jl.
De NVJ zet zich in voor een sterke persoonlijke ontwikkeling van journalisten. Daarom wil de vereniging investeren in de mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden te individualiseren, vooral op het gebied van scholing en vrije tijd. Dat dit tegelijkertijd de extra loonruimte rechtvaardigt is logisch, want de arbeidsproductiviteit van journalisten is flink gestegen. Steeds meer journalisten worden immers voor meerdere media ingezet. De NVJ vindt daarom dat er stappen genomen moeten worden in het moderniseren van de CAO’s. De komst van één journalistieke CAO, die de waterscheidingen tussen de verschillende CAO’s wegneemt, biedt ruimte zodat journalisten beter kunnen worden toegerust voor hun werk waarmee de zekerheid op werk wordt vergroot.