Loonsanctie bij weigering passende arbeid

donderdag 17 oktober 2013

Een zieke werknemer is in het kader van zijn re-integratie verplicht mee te werken aan het verrichten van passende arbeid. Weigert werknemer – zonder deugdelijke grond – de passende arbeid te verrichten, dan mag werkgever op grond van de wet het loon van werknemer stopzetten.

Lang was onduidelijk of dit het volledige loon betrof of slechts het loon over de uren dat de werknemer kon werken. In de rechtspraak lijkt inmiddels een duidelijke lijn naar voren te komen. Zowel het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden als het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelden dat een volledige loonsanctie een gerechtvaardigde reactie is op de weigering passend werk te verrichten. Ook in het geval dat een werknemer slechts 10 uur per week passende werkzaamheden zou kunnen verrichten, maar dit weigert.

Bron:
de Rechtspraak
> Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
> Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden