Maatwerkafspraken NDC Mediagroep

woensdag 11 september 2013

De NVJ en NDC Mediagroep zijn vorige week tot zogenoemde maatwerkafspraken gekomen. Deze afspraken zijn alleen van toepassing op journalisten die in de huidige reorganisatie boventallig zijn. Het overleg met NDC was noodzakelijk vanwege een onduidelijkheid en meerdere interpretaties van de cao-tekst.

NDC en NVJ benadrukken dat de essentie van het sociaal plan ‘Klaar om te wenden’ het begeleiden van ‘werk-naar-werk’ is. Hierbij geeft het sociaal plan, in tegenstelling tot de cao, ook een aanvulling op een baan met een lager salaris. Beide partijen willen de keuze voor het sociaal plan dan ook ten volle stimuleren. Als een werknemer afziet van de faciliteiten van het sociaal plan (artikel 8) dan gelden er maatwerkafspraken met betrekking tot WW-aanvulling en smartengeld.

Spreekuur
Indien er op individuele basis behoefte bestaat een nadere toelichting te ontvangen of om vragen te stellen, zullen NDC en NVJ daartoe op korte termijn een gezamenlijke spreekuur organiseren.

Bij vragen kan ook contact worden opgenomen met een van de juristen van de NVJ of dagbladsecretaris Tom Gibcus.
Telefoon: 020-3039 700. E-mail: juridisch@nvj.nl of tgibcus@nvj.nl