Mag ik uw foto citeren?

maandag 2 juli 2012

JURIDISCH – Bij de verkoop van een foto, mag de krant of het tijdschrift de gekochte foto niet zomaar naar believen gebruiken. Het auteursrecht blijft bij de freelance-fotograaf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de foto elders, bijvoorbeeld op internet, opduikt zonder dat de fotograaf daarvoor toestemming heeft verleend, dan is er sprake van schending van het auteursrecht en kan een verbod op verder gebruik en schadevergoeding worden gevraagd. Maar soms vangt de fotograaf bot als hij zijn foto zomaar ergens op het internet ziet geplaatst.

Dat is het geval als de houder van de website zich kan beroepen op het citaatrecht, want hoewel bij ‘citeren’ niet in eerste instantie wordt gedacht aan het overnemen van werken van beeldende kunst, foto’s of filmfragmenten, is het citaatrecht niet beperkt tot het geschreven woord. Regering en parlement wisten gewoon geen beter woord.

Enige tijd geleden leverde een fotograaf een foto aan De Telegraaf ter illustratie van een artikel over ‘kinderlokken op internet’. Op een internetforum dook de foto (verkleind, maar goed herkenbaar) nog twee keer op. “Schande”, meende de fotograaf want het plaatsen van de foto leverde naar zijn mening een schending van zijn auteursrecht op. De fotograaf vorderde schadevergoeding. Het Amsterdamse Hof was het met de fotograaf niet eens en vond dat het plaatsen van de foto de uitoefening van het citaatrecht was en daarmee dus geen schending van het auteursrecht. Het betreffende internetforum besteedde, zo meende het Hof, aandacht aan dezelfde problematiek als waaraan De Telegraaf in het oorspronkelijk artikel aandacht had besteed, de foto had niet in overwegende mate de functie van versiering en was functioneel geplaatst in het kader van de discussie. Er zijn natuurlijk ook uitspraken waarin de rechter er anders over denkt, maar deze fotograaf had het nakijken.

26 juni 2012
Yvonne Berkeljon
Advocaat NVJ