Mag mijn werkgever mij onder druk laten tekenen?

dinsdag 1 december 2015

MAG DAT ZOMAAR ? | Tijdens een slepend conflict met mijn chef (wat ik schreef was nooit goed genoeg) heb ik ten einde raad een beëindigingsovereenkomst getekend. Daardoor sta ik nu over twee maanden op straat. Nu heb ik spijt dat ik mijn handtekening heb gezet, want eigenlijk heb ik het tot de komst van deze nieuwe chef altijd erg naar mijn zin gehad. Ik ben 56. Ik voel mij ontzettend onder druk gezet om de beëindigingsovereenkomst te tekenen. Mag mijn werkgever mij onder druk laten tekenen?

Nee. Uw werkgever hoort op een nette manier met u om te gaan. Het uitoefenen van dwang om u een overeenkomst te laten ondertekenen is zeker niet toegestaan.

Het is altijd  onverstandig om een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen zonder eerst een (NVJ) jurist of advocaat ernaar te laten kijken. Deze kan samen met u beoordelen of het verstandig is om tot ondertekening over te gaan, of dat er misschien andere mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen. Als een einde aan het dienstverband onvermijdelijk is, dan moet in ieder geval worden gecontroleerd of de tekst en inhoud van de beëindigingsovereenkomst voldoen aan de regels van het UWV. Is dit namelijk niet het geval dan loopt u het risico dat u geen WW-uitkering krijgt. Daarnaast kan worden gekeken of er recht bestaat op een (hogere) vergoeding en of er wel een correcte eindafrekening plaatsvindt.

Als u onder druk van uw werkgever toch heeft getekend, ontstaat er een vervelende situatie. De arbeidsovereenkomst komt dan - door de beëindiging met wederzijds goedvinden - in principe rechtsgeldig tot een einde. Maar, als u snel tot inkeer komt bestaat er een eenvoudige manier om onder de reeds gesloten overeenkomst uit te komen. U kunt namelijk een beroep doen op het zogenaamde herroepingsrecht uit artikel 7:670b van het Burgerlijk Wetboek.

Een werknemer heeft op grond van dit artikel het recht om de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na de dagtekening ervan te ontbinden. Dat kan met een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring. De termijn van twee weken wordt verlengd met een week als de werkgever heeft verzuimd het herroepingsrecht in de beëindigingsovereenkomst (schriftelijk) vast te leggen. Na twee weken is het veel lastiger om nog op de ondertekende overeenkomst terug te komen. Dan moet u namelijk bewijzen dat de werkgever grote druk, in juridische termen: dwang heeft toegepast.

Een wijze les: teken nooit een beëindigingsovereenkomst zonder eerst advies bij een (NVJ) jurist  in te winnen! Heeft u al getekend en heeft u hier nu spijt van? Neem dan ook snel contact op. Binnen twee weken kunt u er nog vanaf.