Mag zij eisen dat hele stukken worden geschrapt?

woensdag 11 november 2015

MAG DAT ZOMAAR? | Ik heb een interview afgenomen en nu wil de geïnterviewde hele stukken van het interview schrappen. Ze zegt dat ze het achteraf niet zo verstandig vindt wat ze heeft gezegd. Ik had afgesproken dat zij het stuk vooraf mocht inzien. Mag zij eisen dat hele stukken, en dat zijn nu juist de meest interessante passages, worden geschrapt?

Het ‘inzagerecht’ van een geïnterviewde is niet wettelijk vastgelegd. Het is maar net wat je met elkaar afspreekt. Nu je hebt afgesproken dat zij het stuk vooraf mag inzien, is het de vraag hoe dit moet worden uitgelegd. Over het algemeen wordt met het ‘inzien’ van een interview bedoeld dat er alleen gecorrigeerd mag worden op feitelijke onjuistheden. Dat is dus heel iets anders dan een soort vetorecht van de geïnterviewde. Kortom, je hoeft die zinnen niet te schrappen, aangezien de afspraak om het stuk in te zien niet inhoudt dat zij het stuk mag herschrijven.

Dat neemt niet weg dat soms wèl verdergaande afspraken gemaakt worden. Steeds vaker stellen voorlichters van ministers of woordvoerders van ‘Bekende Nederlanders’ voorwaarden vooraf. Bijvoorbeeld dat alleen bepaalde onderwerpen besproken kunnen worden, of dat inderdaad achteraf in de tekst geschrapt mag worden. Natuurlijk is het uit journalistiek oogpunt niet verstandig om dergelijke afspraken te maken. Je bent niet meer de baas over je stuk en er wordt een verfraaide versie van de werkelijkheid gepubliceerd. Maar als je die afspraken toch maakt, omdat er geen andere manier is om die hoogwaardigheidsbekleder of BN-er te spreken, dan moet je die afspraken wel nakomen.

Er is overigens geen verplichting om een interview voor te leggen. Vaak wordt die afspraak gemaakt, maar het hoeft niet. Als je het gesprek opgenomen hebt, dan kun je gewoon zelf controleren of de inhoud van het verhaal klopt. En als er dan uitspraken gedaan worden waar de betrokkene achteraf spijt van heeft, is dat geen reden om te schrappen. Iedereen die met een journalist spreekt weet dat zijn woorden gepubliceerd kunnen worden. De journalist moet daar zorgvuldig mee omgaan, maar dat gaat niet zover dat de journalist de geïnterviewde tegen zijn eigen loslippigheid moet beschermen.